Úvod » Aktuality » Tiskové zprávy

ČD - Telematika se postará o servis zdrojů nepřerušitelného napájení pražského dopravního podniku

Po následující čtyři roky bude společnost ČD - Telematika poskytovat Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP) servis zdrojů nepřerušitelného napájení. Rozhodlo o tom poptávkové řízení vypsané dopravním podnikem, ve kterém se svou nabídkou zvítězila právě ČD - Telematika.

„Zdroje nepřerušitelného napájení patří obecně mezi kritickou část infrastruktury a získání zakázky na jejich servis u tak významné firmy, jakou je Dopravní podnik hlavního města Prahy, nás těší dvojnásob,“ zdůrazňuje Bruno Wertlen, člen představenstva ČD - Telematiky.

Čtyřleté zajištění servisu zdrojů nepřerušitelného napájení se týká téměř 500 UPS jednotek, z nichž 9 má výstupní kapacitou vyšší než 3,2 kVA. Dále bude ČD - Telematika zajišťovat servis u zhruba 70 samostatných bateriových modulů. Součástí poskytovaných služeb je mj. také znovu zprovoznění jednotek UPS po eventuální poruše, definitivní opravy UPS a dodávky náhradních dílů. ČD - Telematika bude také provádět pravidelné profylaktické kontroly zdrojů, včetně jejich proměření a vystavení protokolů o provedených zkouškách. Další poskytovanou službou je vzdálený pasivní a aktivní monitoring více než 300 jednotek UPS, které tuto službu umožňují.