Úvod » O nás » Profil společnosti » Historie společnosti

Historie společnosti

2016

 • CGI IT Czech Republic s.r.o. a VZP novými zákazníky datového centra ČD - Telematiky. Podpisy prvních dvou kontraktů o nasazení služby ČDT-ANTIDOOS. Zkrácení reakční doby na DDoS útok na pouhé 4 minuty. Úspěšné připojení poskytovatele internetových, hlasových a IPTV služeb JON.CZ do naší sítě v lokalitách Poděbrady a Nymburk. Předání páteřních optických tras dle velké smlouvy společnosti Vodafone Czech Republic.
 • Zahájení spolupráce na výzkumu a vývoji inteligentních systémů pro koncept SMART CITY – inovativních a moderních měst s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB), organizační složkou ČVUT v Praze. Vstup na trh Internetu věcí (IoT – Internet of Things) s řešením chytrého parkování, které ČD - Telematika realizovala jako první v České Republice pro město Liberec, a to osazením 240 parkovacích míst. Byly uvedeny další nové služby v oblasti IoT Sledování polohy a Ostraha vzdálených objektů.
 • WiFi Free – bezplatné připojení k internetu na nádražích v ČR, které poskytuje ČD - Telematika, využívá již několik set tisíc uživatelů. Dodávka a implementace technologie pro poskytování přístupu k veřejné internetové síti cestující veřejnosti prostřednictvím šíření WiFi signálu ve vozech a v soupravách railjet společnosti České dráhy. Dodávka služby Kontaktního centra ČD.
 • Dokončení Dodávky, montáže a oživení 320 vícemódových radiostanic na speciální hnací vozidla pro SŽDC. Ukončení Realizace kontrolně analytického centra pro řízení dopravy (KAC) a dokončení stavby páteřní překryvné přenosové sítě SDH s rychlostí STM-16. Pro zadavatele SŽDC byl sdružením DJŽV úspěšně realizován projekt Diagnostika jedoucích železničních vozidel, který zlepší prevenci závažných dopravních nehod na železnici. Zahájení poskytování služeb dle smlouvy MASW – provoz systému.
 • Dokončení stavby Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí pro AŽD Praha s.r.o. Ukončení stavby GSM-R (Beroun – Plzeň - Cheb) a (Kolín – Havlíčkův Brod – Brno) pro Kapsch CarrierCom s.r.o. Dokončení akce Částečná výměna záznamových zařízení ReDat 1 a 2 pro DCom, spol. s. r.o. Předání první části veřejné zakázky MPSV Integrovaná podpůrná a provozní data, projekt v rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.
 • Od 1. 3. 2016 poskytuje ČD-T vyjádření k telekomunikačním sítím i online na portálu http://vyjadreni.cdt.cz/. Dokončení projektu „GIS (Geografický informační systém)“ pro sjednocování geografických dat. Projekt přihlášen v kategorii „Inženýrské sítě a komunikace“ do prestižní soutěže „Be Inspired Awards“ vypisovanou společností Bentley.
 • Podpis smlouvy na Dodávku technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy se zadavatelem Středočeský kraj. Realizace zakázky Kybernetická bezpečnost pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Podpis smlouvy na Rekonstrukci dispečinku tramvají.
 • Investiční skupina UNICAPITAL odkoupila 29,4% podíl v ČD - Telematice, dříve vlastněný společností Dial Telecom, prostřednictvím své obchodní společnosti UNI Telematika.
 • Ve společensky odpovědném programu Společně pro druhé sami zaměstnanci hlasováním rozhodli o projektech, které ČD - Telematika podpořila finančním darem v celkové výši 200 tisíc korun.

2015

 • Rozšíření stávajícího, třetího datového centra v Praze o nový technologický sál, který je projektován pro režim utajení stupně Důvěrné, s kapacitou 119 rackových pozic.
 • Předání zakázky na úpravy technologických zařízení Pisáreckého tunelu Brno – obnova řídicího systému zadavateli Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Uzavření smlouvy na rozšíření páteřní optické sítě MVČR a odštěpný závod České pošty ICT služby. GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov). Veřejná zakázka MPSV na provozovatele Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – Integrovaná podpůrná a provozní data.
 • Zahájení stavby SDH sítě a realizace kontrolně-analytického centra řízení dopravy (KAC) pro SŽDC. Uzavření smlouvy se SŽDC o dodávce, montáži a oživení 320 vícemódových radiostanic na speciální hnací vozidla. Dodávka a montáž informačního systému pro cestující v Brně. Dokončení rekonstrukce vozidlových radiostanic v pásmu 150 MHz v počtu 2 134 pro Skupinu České dráhy. Smlouva na Dodávku a implementaci WiFi signálu ve vozech a v soupravách společnosti České dráhy.
 • Realizace 13 optických tras s celkovou délkou více než 400 km pro Vodafone Czech Republic. Rozšíření infrastruktury providera RIO Media. WiFi Free – bezplatný internet na nádražích překonala 100 000 uživatelů.
 • Smart City: Vyhodnocení pilotního testování Sítě Sigfox pro aplikace parkování, sledování příměstských vlaků a elektronických plomb.
 • Rozšíření služeb ICT Security o implementaci bezpečnosti informací firem. Uvedení nové služby ČD-T Call centrum. Optická síť ČD-T umožňuje IPTV - KUKI TV. Rozšíření internetových bezpečnostních produktů o ČDT-ANTIDDOS.
 • Podíl 7,39 % akcionáře AŽD Praha s.r.o. a podíl 2,48 % ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ v ČD - Telematika a.s. byly odprodány společnosti České dráhy, a.s. 54% podíl ve vlastnictví ČD-T ve společnosti Quadruple a.s. odprodán ostatním akcionářům. ČD-T se stala vlastníkem 100% podílu v ECHIS a.s. Odprodej 34% podílu ve společnosti XT-Card a.s. společnosti ČD - Informační Systémy, a.s.

2014

 • Uzavření smlouvy se SŽDC o dodávce, montáži a oživení 320 vícemódových radiostanic na speciální hnací vozidla a dodávka a montáž nového informačního systému pro cestující v železniční stanici Brno hlavní nádraží. Předání modernizovaného motorového kolejového vozidla ERTMS včetně diagnostických systémů zabezpečovací techniky.
 • Dokončení projektu Vybavení železničních kolejových vozidel společností České dráhy, a.s., a ČD Cargo, a.s., vozidlovými radiostanicemi GSM-R v počtu 459.
 • ČD - Telematika se stala členem projektu FENIX – bezpečný internet v ČR.
 • Předání druhé častí optických páteřních tras společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a uzavření smlouvy na realizaci 13 optických tras o celkové délce více než 400 kilometrů.
 • Na hlavním vlakovém nádraží v Praze, na Masarykově nádraží v Praze a na vlakovém nádraží v Pardubicích byl spuštěn pilotní provoz WiFi Free – bezplatný přístup k bezdrátovému internetu všem cestujícím.
 • Realizace zakázky pro Ředitelství silnic a dálnic ČR na úpravy technologických zařízení Pisáreckého tunelu Brno – obnova řídicího systému.
 • Uzavření smluv na GSM-R stavby: GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov) a GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno.

2013

 • Založení společné dceřiné společnosti ECHIS, a.s. se SOITRON, a.s. za účelem poskytování ICT služeb. Nákup majoritní podílu ve společnosti QUADRUPLE, a.s. za účelem poskytování služeb MVNE (Mobile Virtual Network Enabler).
 • Rozšíření poskytovaných služeb o další produkty z řad datových a mobilních služeb. Předání optických tras společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a rozvoj spolupráce.
 • Uzavření významných smluv se SŽDC, s.o. a s Českou republikou – Ministerstvem obrany, realizace projektu vybavování železničních kolejových vozidel radiostanicemi GSM-R.
 • Obhajoba stávající ISO certifikace v oblasti poskytování ICT služeb včetně oblasti řízení kvality a úspěšné absolvování auditu získaného certifikátu dle normy ČOS 051622 (AQAP 2110).

2012

 • Odprodej 100% podílu ve společnosti ČDT - Informační Systémy, a převod akcií na nového vlastníka České dráhy, a.s.
 • Dokončení druhé etapy strategických projektů pro ČD a ČD Cargo.
 • Obhájení certifikací dle několika systémů, získání certifikátu ČOS 051622 (AQAP 2110).
 • ČD-T plně podporuje IPv6. Rozvoj v poskytování služeb na bázi DWDM a v oblastech Telehousingu a Serverhousingu, expanze páteřní sítě a realizace klíčové investice prostřednictvím implementace přenosové platformy DWDM.
 • ČD-T získala osvědčení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) na stupeň "Tajné".

2011

 • Zakončení roku 2011 s nejlepším ekonomickým výsledkem v historii ČD-T.
 • Vytvoření dceřiné společnosti ČDT - Informační Systémy, a.s., a vklad části podniku ČD - Telematika a.s. – úseku Systémy a technologie – do nově založené společnosti (1. dubna 2011). Další posílení telekomunikační infrastruktury. Realizace strategických projektů pro zákazníky T-Mobile Czech Republic a.s., České dráhy, a.s., a ČD Cargo, a.s.

2010

 • Dokončen upgrade přenosové sítě DWDM, který přinesl posílení páteřního přenosového systému sítě ČD-T s možností prodeje nových WDM služeb. Dále byla zásadním způsobem upgradovaná síť IPNET, která slouží pro přenosy L2 ethernetových a L3 internetových služeb. Bylo tak docíleno zvýšení propustnosti a stability sítě IPNET.
 • Konsolidace IT služeb poskytovaných zejména Skupině České dráhy, příprava na vyčlenění úseku Systémy a technologie do dceřiné společnosti.

2009

 • Pokračování transformace společnosti ČD - Telematika a.s. – sjednocení obchodních činností a vytvoření samostatného odboru řešení a služeb SAP, prodej podílu v dceřiné společnosti CDT International, s. r. o.

2008

 • Vytvoření produktového úseku Systémy a technologie, konsolidace portfolia IT služeb, rozdělení činností v rámci železničního segmentu tak, aby odpovídaly nové organizační struktuře klíčových zákazníků, zejména s ohledem na oddělení dopravní cesty od společnosti České dráhy, a.s., do státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

2007

 • Zahájení transformace produktových úseků a majetkový vstup do společností CDT International, s. r. o., a XT-Card a.s.

2006

 • Dokončení konsolidace ČD - Telematika a.s. po vkladu části podniku České dráhy, a.s.

2005

 • Vklad odštěpného závodu ČD - Telematika o. z. (1. dubna 2005) a rozšíření původní nabídky telekomunikačních služeb o produkty z odvětví informatiky, změna názvu na ČD - Telematika a.s. (1. května 2005).

2004

 • Zavedení nových telekomunikačních služeb určených především pro telekomunikační operátory.

2003

 • Transformace na akciovou společnost ČD - Telekomunikace.

2002

 • Zahájení obchodního působení na českém trhu.

1999

 • Zahájení výstavby vysokorychlostní páteřní optické sítě na základě exkluzivní dohody se společností České dráhy, s.o., o výstavbě železniční vysokokapacitní páteřní sítě.

1994

 • Založení ČD - Telekomunikace, s. r. o., jako investiční společnosti, jejímž posláním bylo vybudování digitální telekomunikační sítě využívající telekomunikační kabely s optickými vlákny a širokopásmové přenosové technologie.

vytisknout stránku