Úvod » Produkty a služby » Internet věcí » Chytré parkování

Chytré parkování

Chytré parkování od ČD - Telematiky umožňuje sledovat změny stavu parkovacího místa online. Údaje se odesílají do centrální aplikace, která zobrazí stav parkovacího místa online v mapě a umožní tak řízení a optimalizaci využití parkovacích míst. Díky malé sondě, která se během pár minut zapustí do vozovky, může stav parkovacího místa sledovat i řidič – uživatel mobilní aplikace.

 Parametry řešení

 • komunikační síť Sigfox
  • pásmo 868 MHz (provoz bez SIM karty)
  • pokrytí celého území ČR a poloviny Evropy (stále se rozšiřuje)
  • downlink/uplink
  • 12 bytů/jedna zpráva
  • bezpečné proti zarušení
 • čidlo vysílá při změně stavu (volno/obsazeno) zprávu, současně umožňuje i programování (např. při stání delším než xy minut pošli zprávu)
 • výdrž na interní baterii garantována nejméně 5 let bez nutnosti údržby nebo zajištění externího napájení
 • centrální aplikace
  • umožňuje řízení využití parkovacích míst
  • veřejná/neveřejná/placená publikace informací o dostupnosti parkovacích míst
  • vyhodnocení využití parkovacích míst pro střednědobé a dlouhodobé plánování
  • optimalizace využití stávajících parkovacích míst – nalezení volného místa online
  • napojení na systémy řízení dopravy
  • zakomponování do celkového dopravního systému obce/města
 • statistiky a reporty o obsazenosti a vytíženosti parkovacích míst

 Hlavní výhody

 • informace o volných/obsazených parkovacích místech
 • optimalizace parkovacích míst
 • možnost řízení ceny a zvýšení výběru za parkovné
 • vizualizace obsazenosti parkovacích ploch v reálném čase
 • extrémně nízké náklady realizace
 • nezávislé na elektrických rozvodech
 • není nutno budovat další infrastrukturu (kolektory master/slave)
 • jednoduchá montáž a demontáž – cca 0,5 hodiny na parkovací místo (zavrtání do vozovky)

 Další výhody

 • zobrazování míst pro zdravotně postižené
 • na základě analýzy dat umožňuje regulovat dlouhodobé a krátkodobé stání
 • lze využít i pro bezpečnostní zajištění míst zákazu parkování
 • vytvoření webových aplikací na míru
 • použití jako náhrada stávajícího řešení, které vyžaduje napájení nebo funguje na SIM – úspora nákladů

Komu je služba určena

 • municipality – obce a města
 • malé, střední i velké společnosti

Související stránky

Soubory ke stažení

vytisknout stránku